Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Pracownicze Plany Kapitałowe PPK - IV Etap wdrażania

Pracownicze plany kapitałowe (PPK)

1 stycznia 2021

IV etap wprowadzenia PPK - pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Terminy zawarcia umów:

- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

 

Od 1 stycznia wszystkie firmy przystępują do PPK.

PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Choć pracownik będzie przypisany do niego automatycznie, można będzie zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie. Uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do programu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy. W projekcie założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu. Co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację.

Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Na PPK płacić mają pracodawcy i uczestnicy programu. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy.

Dla pracodawcy będzie istniał obowiązek dokonywania wpłat do PPK. Za niewywiązanie się z obowiązku pracodawca zapłaci grzywę w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Wszystko to będzie kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Do programu przystępują pracownicy od 18 roku życia do 55 roku życia – jeśli z tej grupy nie chce przystąpić składa pisemne oświadczenie o nie przystępowaniu do PPK, natomiast pracownicy z grupy wiekowej 55-70 lat składają oświadczenie, że chcą przystąpić do PPK.

Instytucję finansową  wybrać należy w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub - jeśli taka u pracodawcy nie działa - z reprezentacją pracowników,  która będzie gromadziła i inwestowała środki.

Wybierając firmę obsługującą PPK, warto się kierować jej doświadczeniem, dotychczasowymi wynikami w zarządzaniu i proponowanymi kosztami.

Wyboru instytucji finansowej możesz dokonać spośród instytucji finansowych umieszczonych w ewidencji PPK i prezentowanych na Portalu MojePPK.

Mogę zaproponować trzy firmy z uwagi na obiektywne wskaźniki i pobieranie opłat za obsługę środków:

TFI PZU S.A. – 0,29%

PKO TFI S.A – 0,31%

Generali Investment TFI S.A.

 

Jeżeli w firmie zdarzyłoby się, że wszyscy pracownicy złożą oświadczenie, że nie przystępują do tego funduszu to umowę o zarządzanie i tak trzeba zawrzeć z jednym z funduszy prowadzących PPK tylko potem już nie ma drugiej o prowadzenie PPK.


Dodano: 27.10.2020


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24