Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Dotacja z Urzędu Pracy

Wielu podatników zwłaszcza stawiających pierwsze kroki na drodze do własnego biznesu, rozpoczyna tę drogę od otrzymania dofinansowania w postaci dotacji z Urzędu Pracy. Otrzymując taką pomoc...najpierw jest radość, bo jest to pierwszy sukces...ale zaraz potem gdy opadną emocje....pojawiają się pytania i rodzą wątpliwości, głównie:

  • czy zapłacę podatek od otrzymanych środków?
  • czy zakupy ze środków pochodzących z dotacji zaliczę do kosztów uzyskania przychodu?
  • co z podatkiem VAT od zakupów z dotacji?

Środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej w myśl art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) pozostaje zwolniony z opodatkowania, zatem od środków otrzymanych w ramach dotacji z Urzędu Pracy podatku dochodowego nie zapłacimy.

Czy zaliczymy w koszty zakupione  przez podatnika ze środków z dotacji składniki majątku jest uzależnione od rodzaju zakupów i tak można podzielić te zakupy na 2 grupy:

  1. zakupy składników majątku ( powyżej 3500 zł) zaliczane do środków trwalych czy WNiP;
  2. zakupy wyposażenia ( poniżej 3500 zł) oraz zakupy towarów handlowych.

Zakupy Środków Trwałych i  WNiP(wartości niematerialnych i prawnych).

Zakupione środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł przedsiębiorca musi wprowadzić do ewidencji ŚT wystawiając dokument OT - przyjęcie ŚT oraz sporządza plan amortyzacji - jednak odpisów amortyzacyjnych nie ujmuje w księgach. Odpisy amortyzacyjne (umorzenia) środków trwałych finansowanych dotacją zgodnie z art.23, ust.1, pkt 45 ustawy o PIT nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu (kup).

Zakupy wyposażenia, zakupy towarów handlowych.

Ponieważ ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu zakupów finansowanych z dotacji Funduszu Pracy więc mogą to być wszelkie składniki majątku poniżej 3500 zł a także towary handlowe czy artykuły biurowe i inne wyposażenie - tę grupę zakupów można ująć w księgach, gdyż stanowią koszty uzyskania przychodu. Korzystają bowiem one z wyjątku w art.23 Ustawy o PDOF nie wymienia się pkt 121 z art.21, mówiącego o środkach stanowiących przychód zwolniony z pod.dochodowego z Funduszu Pracy; zatem pomimo, że ponoszone wydatki finansowane ze środków podlegających zwolnieniu z opodatkowania mogą zostać zakwalifikowane jako koszt.

A co z podatkiem VAT?

W odniesieniu do podatku VAT to nie ma znaczenia czy zakupy zostały sfinansowane dotacją czy własnymi środkami finansowymi podatnik od całej kwoty nabytych składników majątku ma prawo odliczyć podatek VAT! Bez względu na to czy przedsiębiorca zakupił towary, wyposażenie czy środki trwałe korzysta z możliwości odliczenia VAT na zasadach ogólnych. Oczywiście warunkiem koniecznym skorzystania z możliwości odliczenia podatku VAT jest zarejestrowanie jako czynny podatnik VAT. Podatnicy, którzy nie dokonali rejestracji jako czynni podatnicy Vat utracą prawo odliczenia podatku VAT z tytułu zakupów finansowanych z dotacji ale wtedy rozliczą w koszty kwotę brutto.

REASUMUJĄC:

  • od otrzymanej dotacji nie zapłacimy podatku dochodowego,
  • zakupione z dotacji składniki majątku z wyjątkiem środków trwałych można zaliczyć do KUP,
  • podatrnik od całej kwoty nabytych składników majątku również środków trwałych ma prawo odliczyć podatek VAT.


Dodano: 25.06.2014


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24