Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Czas pracy oraz wynagradzania kierowców

Czasem pracy kierowcy zgodnie z art.6 ust.1 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności, w szczególności:

            1. prowadzenie pojazdu,

            2. załadowywanie i rozładowywanie oraz ich nadzór,

            3. nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,

            4. czynności spedycyjne,

            5. obsługę codzienną pojazdów i przyczep,

            6. inne prace podejmowane w celu wykonania zadaniasłużbowego lub zapewnienia

                bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,

            7. niezbędne czynności administracyjne,

            8. utrzymanie pojazdu w czystości. 

Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy w gotowości do wykonywania pracy (np. czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek). Do czasu pracy kierowcy wlicza się również 15 min. przerwę w pracy, którą pracodawca ma obowiązek wprowadzić jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi conajmniej 6 godz.

Natomiast do czasu pracy kierowcy nie wlicza się:

 - czasu dyżuru, jeżeli w jego czasie nie wykonywał pracy,

 - nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu,

- dobowego nieprzerwanego odpoczynku,

- przerwy w pracy( między ropoczęciem a zakończeniem pracy).

Co to jest dyżur?......Dyżur - jest to czas, w którym kierowca pozostaje w gotowości do wykonywania pracy ( poza normalnymi godzinami pracy). Do czasu dyżuru zalicza się: przerwy przeznaczone na odpoczynek (zgodnie z art. 13 i 28 ust. o cz. p k.) oraz czas nieprzeznaczony na kierowanie pojazdem ( w przypadku 2 lub więcej kierowców).

Czas dyżuru nie może być wliczany do przysługującego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpoczynku, czyli czasu 11 godz. w każdej dobie nawet wykorzystywanego w pojeździe, jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania - nie może ten czas być traktowany jako czas dyżuru.

Co to są okresy pozostawania do dyspozycji?.....Oznaczają okresy, inne niż przerwy i czas odpoczynku,podczas których kierowca nie jest obowiązany pozostawać na stanowisku pracy, będąc jednocześnie w gotowości do rozpoczęcia lub kontynuowania pracy. Są to też okresy obejmujące czas, w którym kierowca: towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem oraz czas oczekiwania na przejściach granicznych oraz w związku z ograniczeniami w ruchu drogowym...CDN. 


Dodano: 08.07.2014


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24