Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Czas pracy kierowców cz.2

Normy prowadzenia i przerwy na odpoczynek wg ustawy o czasie kierowców

Przerwy:

 • w wymiarze 30 min - po 6 kolejnych godzinach pracy przerwa na odpoczynek (gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godz.,
 • w wymiarze nie krótszym niż 45 min gdy liczba godzin pracy przekracza 9 godz.)

Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające conajmniej 15 min każdy, które trzeba wykorzystać w ciągu sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.

W przewozach regularnych (art. 28 u.o cz.p.k.) może byćstosowana przerwa trwająca nie krócej niż 30 min po okresie prowadzenia pojazdu nieprzekraczającym 4 godz. jeżeli przerwa trwająca powyżej 30 min zakłócałaby miejski ruch uliczny a kierowca nie ma możliwości wykorzystania pozostałych 15 min wciągu 4,5 godz. prowadzenia pojazdu przed przerwą 30 minutową. Powyższe przerwy ulegają skróceniu o 15 min przerwę, która jest wliczana do czasu pracy.

W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do conajmniej 11 godz nieprzerwanego odpoczynku. Dobowy odpoczynek może być wykorzystany w samochodzie, jeżeli jest on na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.

W każdym tygodniu kierowcy przysługuje prawo do conajmniej 35 godz. nieprzerwanego odpoczynku. Obejmuje on odpoczynek dobowy jeżeli przypada on w dniu, w którym kierowca rozpoczął odpoczynek tygodniowy.

Normy w przewozie drogowym, podczas którego obowiązują przepisy Rozporządzenia WE 561/2006 ( przewóz wykonywany wylacznie na terytorium Wspólnoty, albo pomiędzy Wspólnotą a Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o EOG):

 1. po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 4,5 godz kierowcy przysługuje przerwa trwająca 45 min, chyba, że kierowca rozpoczyna dzienny okres odpoczynku;
 2. przerwę, o której mowa w ust.3 może zastąpić przerwa długości 15 min, po której nastąpi przerwa długości 30 min, rozłożone tak aby zachować zgodność z przepisami;
 3. w każdym 24 godzinnym okresie kierowca wykorzystuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Odpoczynek może być skrócony nie więcej niż do 9 godz i nie częściej niż trzykrotnie w ciągu jednego tygodnia. Równoważny okres odpoczynku kierowca ma obowiązek wykorzystać przed upływem następnego tygodnia;
 4. odpoczynek dobowy, może być podzielony na 2 części, pierwsza z tych części powinna wynosić conajmniej 3 kolejne godziny, a druga co najmniej 9 godz.;
 5. w przypadku prowadzenia pojazdu przez 2 lub więcej kierowców każdy z nich wykorzystuje conajmniej 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym 30 godzinnym okresie;
 6. dzienny odpoczynek może być wykorzystany w pojeździe, jeżeli pojazd jest na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania;
 7. w każdym tygodniu kierowca wykorzystuje odpoczynek regularny w wymiarze conajmniej 45 kolejnych godzin. Odpoczynek może być skrócony nie więcej niż do 24 kolejnych godzin;
 8. tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmuje dzienny odpoczynek przypadający w dniu, w którym kierowca rozpoczął odpoczynek tygodniowy;
 9. tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu kolejnych 24 godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku;
 10. okres odpoczynku niewykorzystany w skutek skrócenia kierowca powinien wykorzystać nie później niż przed upływem trzeciego tygodnia następującego po tygodniu, w którym odpoczynek był skrócony;
 11. w ciągu 2 kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje dwa regularne odpoczynki tygodniowe lub jeden tygodniowy odpoczynek regularny i jeden skrócony;
 12. tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać maksymalnej normy odpowiadającej dobowym okresom prowadzenia -  godz (4 x 9 godz + 2 x 10 godz) a tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 60 godz......CDN... 

Dodano: 19.07.2014


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24