Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Wynagrodzenia kierowców

Podstawowy system czasu pracy - kodeksowy

Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godz. w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy z zastrzeżeniem art. 15 ust.1 i 3-5 u.o cz.p.k.

Tygodniowy czas pracy kierowcy łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godz w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

System równoważnego czasu pracy

System ten jest określony w art. 135 Kodeksu Pracy, który stanowi, że jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godz w okresie rozliczeniowym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi.

Uwaga - okres rozliczeniowy 1 miesiąca może być przedłużony:

  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach  nie więej niż do 3 miesięcy;
  • przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych - do 4 miesięcy.

 

W tym systemie również obowiązuje:

 

  • 40 godzinna norma czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
  • praca ponad 12 godz jest pracą w godzinach nadliczbowych,
  • obowiązuje pięciodniowy czas pracy

 

System przerywanego czasu pracy

 

Ten system może być stosowany:

  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. przy oczekiwaniu na zadanie powrotne podczas regularnego przewozu osób,
  • według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niz 5 godz.

 

W przypadku przewozów regularnych przerwa może trwać nie dłużej niz 6 godz, jeżeli dobowy wymiar czasu nie przekracza 7 godz.

 

Za czas przerwy kierowcy przysługuje prawo do połowy wynagrodzenia a podczas przerwy kierowca moze swobodnie dysponować swoim czasem.

 

Zadaniowy system czasu pracy

 

W przypadkach uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów lub ich szczególną oraganizacją zadania przewozowe ustala pracodawca w takim wymiarze, aby mogły być wykonane w ramach czasu pracy ( art.11) oraz z uwzględnieniem przepisów dotyczących przerw przeznaczonych na odpoczynek.

 

Rozkład czasu pracy w okresie wykonywania danego zadania przewozowego ustala kierowca.

 

Prowizyjny system czasu pracy i wynagradzania

 

W tym systemie określa się:

 

  • minimalne wynagrodzenie wynikające z przepisów ( w 2014 roku - 1680,00PLN),
  • ustala sie dodatkowy składnik wynagrodzenia % dochodu, w zalezności od wykonanego zadania przewozowego.

 

W warunkach wynagradzania można uwzględnić ryczałt za pracę w godz. nadliczbowych, nocnych oraz za dyżur.

 

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy a także praca wykonywana ponad dobowy przedłużony wymiar czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Liczba nadgodzin kierowcy nie może przekroczyć 260 godzin w roku kalendarzowym.

WYNAGRODZENIA

1.Naliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

- normalne wynagrodzenie wwraz z dodatkami w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia w zależności od tego kiedy przypada praca w nadgodzinach,


Dodano: 28.08.2014


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24