Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Kasy fiskalne

Minister Finansów podpisał ostateczną wersję rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe rozporządzenie znajdzie zastosowanie od 1 stycznia 2015 r. i zmieni dotychczasowe zasady korzystania z kas fiskalnych.

Do zestawu czynności, które zwolnione pozostają z obowiązku ewidencji dodano dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Zwolnienie jest niezależne od limitu obrotów (20.000 zł) jednak znajdować będzie zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

Zachowany został dotychczasowy obrót nie powodujący obowiązku stosowania kasy ? 20.000 zł.
Czynności zmuszające do rejestracji na kasie
Wśród czynności, które powodują obowiązek rejestracji kasy i ewidencjonowania niezależnie tego obrotu dodano:
- dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (dotychczas utrata zwolnienia występowała wyłącznie w przypadku dostaw nośników zapisanych),
- dostawy perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0) z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów (dotychczas dostawy te nie powodowały utraty zwolnienia),
- naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
- w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika (czynności notarialne),
- usługi doradztwa podatkowego,
- usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) , z wyłączeniem usług świadczonych na pokładach samolotów lub usług stołówek przez placówki wymienione w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu; obowiązek ewidencjonowania usług związanych z wyżywieniem dotyczy wyłącznie usług:
o świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz,
o przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

Charakterystyczne jest to, że w przypadku wszystkich usług, które dodane zostały do katalogu zmuszającego do instalacji kasy fiskalnej, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonano tę czynność (pozostałe czynności, wskazane obecnie w rozporządzeniu , które także w 2015 r. będą zmuszały do zainstalowania kasy fiskalnej, powodują obowiązek instalacji kasy z chwilą dokonania czynności, zatem nie ma w ich przypadku dwumiesięcznego okresu wyczekiwania).

W przypadku usług wymienionych powyżej świadczonych przez podatników, którzy w 2015 r. kontynuują ich świadczenie (rozpoczęli ich wykonywanie w roku 2014 lub latach wcześniejszych), zwolnienie z kasy fiskalnej traci moc 28 lutego 2015 r.


Dodano: 28.12.2014


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24