Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Dodatkowe badania techniczne samochodów

Dodatkowe badania techniczne dotyczą tylko tych samochodów dostawczych od których podatnik odlicza 100% VAT. Takie odliczenie przysługuje wtedy, kiedy pojazdy samochodowe, z których korzysta podatnik są wykorzystywane tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika. Uznanie, że pojazdy samochodowe są włąśnie tak wykorzystywane jest uzależnione od spełnienia dwóch warunków:

  1. sposobu ich wykorzystania przez podatnika potwierdzony, w sposób określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, tak aby wykluczała użycie tego samochodu do celów innych niż związanych z działalnością gospodarczą, lub
  2. konstrukcja tych pojazdów samochodowych wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością lub ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością jest nieistotne ( do tej grupy zalicza sie pojazdy samochodowe wymienione w ustawie o VAT jako pojazdy samochodowe uprawnione do 100% odliczenia VAT ze względu na konstrukcję)

Do drugiej grupy pojazdów wymienionych w ustawie o VAT znalazły się pojazdy samochodowe:

  • inne, niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  • inne, niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  • inne, niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielnie elementy pojazdu;
  • pojazdy specjalne, które spełniają warunki i wymagania techniczne zawarte w odrębnych przepisach, określone dla nastepujących przeznaczeń:

•agregat elekryczny/spawalniczy, •do prac wiertniczych, •koparka, koparko-spycharka, •ładowarka, •podnośnik do prac konserwacyjno-   montażowych, •żuraw samochodowy, •pogrzebowy, •bankowóz typu A lub B;

przy czy dwa ostatnie ( pogrzebowy, bankowóz typu A lub B) posiadające więcej niż jeden rząd siedzeń musi być spełniony dodatkowy warunek - dopuszczalna masa całkowita pojazdu musi być większa niż 3 tony.

W przypadku pojazdów nabytych przed 1 kwietnia 2014 r., w związku ze zmianą katalogu pojazdów, co do których stwierdzenie spełnienia technicznych warunków było dokonywane na podstawie dodatkowego badania technicznego, zaświadczenia wydane na tę okoliczność do 31 marca 2014 r. tracą moc. Konieczne jest zatem przeprowadzenie nowego, dodatkowego badania technicznego. Badanie to powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do 30 czerwca 2014 roku.   

Jeżeli przed upływem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub do czerwca 2014 r. dojdzie do sprzedaży takiego pojazdu, wówczas dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania sprzedaży.  

Gdy okaże się, że samochód nie spełnia od 1 kwietnia 2014 r. warunków do pełnego odliczenia VAT, przysługuje prawo do odliczenia 50% od pozostałych wydatków. W takim przypadku aby odliczać 100% VAT, trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, która będzie potwierdzać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności i złożyć VAT-26.

Zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, zachowują ważność, gdy nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia VAT.       

 


Dodano: 18.06.2014


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24