Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Sklep spożywczy

Tradycyjny sklep spożywczy to nie lada wyzwanie. Zarówno pod względem finansowym, jak i formalno-prawnym. Jest to przy tym działalność gospodarcza, która przynosi bardzo korzystne zyski i od lat nie traci na popularności. 

Ścieżka formalno-prawna

  1. Rejestracja firmy - jeśli rejestrujesz jednoosobową działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy.

  2. Zgłoszenie siebie do ubezpieczeń ZUS – ZUA lub ZZA.

  3. Zgłoszenie do Vat – VAT-R – należy to uczynić przed dokonaniem pierwszej sprzedaży.

  4. Uzyskanie zgody na otwarcie obiektu od Państwowej Straży Pożarnej (dotyczy dużych obiektów) oraz od Sanepidu.

  5. Po otrzymaniu odpowiednich zgód - umowy z dostawcami mediów oraz z zakresu wywozu śmieci, deratyzacji oraz dezynfekcji.

UWAGA!!!

Jeśli w sklepie spożywczym sprzedaje się papierosy i alkohol to Vat-owcem staje się od pierwszej sprzedaży.

Alkohol tylko za pozwoleniem

Jeśli w sklepie będzie sprzedawany alkohol, musi być odpowiednie zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zwane potocznie koncesją na alkohol – to podstawa bo bez niej, niestety nie będzie możliwości do sprzedawania napojów alkoholowych.

Koncesja, wydawana jest na dwa lata, przez osoby uprawnione to jest odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w gminie, w której chcesz prowadzić swoją działalność. Liczba takich zezwoleń jest ograniczona, warto więc o tym pomyśleć jeszcze przed uruchomieniem sklepu.

Kasy i niezbędne sprzęty

Następny krok to zakup i instalacja urządzeń sieci komputerowo-kasowej oraz instalacja i fiskalizacja kas. Przed dniem rozpoczęcia używania kasy należy złożyć pisemny wniosek o zgłoszeniu ilości i miejsca użytkowania kas do właściwego  Naczelnika Urzędu Skarbowego. Po fiskalizacji kasy, w ciągu 7 dni trzeba złożyć drugi wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego bo każda kasa musi mieć swój numer, który nadaje urząd skarbowy, również na pisemny wniosek.

Ponadto trzeba zawrzeć umowy z dostawcami towarów, odpowiednio umeblować swój sklep oraz zakupić niezbędne sprzęty i urządzenia, np. chłodnicze.

 

Sklep otwarty – kilka spraw o których musi wiedzieć właściciel sklepu.

Pobranie towarów na własne potrzeby

W związku z pobraniem towarów na własne potrzeby należy sporządzić fakturę wewnętrzną VAT, wyszczególnić w niej pobrane towary i wycenić je w cenie zakupu. Faktura ta będzie stanowić dowód księgowy, na podstawie którego należy pomniejszyć w kolumnie 10 pkpir wartość zakupionych towarów handlowych o kwotę wynikającą z tej faktury. Z kolei w ewidencji (rejestrze) sprzedaży VAT należy wykazać tę fakturę jako sprzedaż. W ten sposób rozliczy się wcześniej odliczoną kwotę VAT od zakupionych towarów handlowych, które zostały pobrane na potrzeby osobiste. Pobrane towary bowiem nie są dla właściciela przychodem.

 

Rozliczenie ubytków naturalnych w towarach handlowych

Podatnicy prowadzący działalność handlową (szczególnie obracający towarami szybko się psującymi) mają często do czynienia z tzw. ubytkami naturalnymi, powstałymi na skutek naturalnych właściwości towarów. Straty te spowodowane są m.in. przeterminowaniem czy uszkodzeniem podczas transportu. Ubytki te mogą być wynikiem np. rozmrażania, wysychania, rozlewania (w zależności od rodzaju towaru).

Zniszczenie towarów nie powoduje, iż wydatek na ich nabycie przestaje być kosztem uzyskania przychodów. Zmienia się tylko charakter kosztu, dlatego należy dokonać stosownych zmian - bowiem wydatek na towary, które uległy zniszczeniu, należy przenieś z kolumny 10 do kolumny 13 księgi.

LIMITY UBYTKÓW

Przepisy prawa podatkowego nie określają limitu ubytków naturalnych, mogących stanowić koszt uzyskania przychodów. Wyjątkiem są wyroby akcyzowe

Warto jednak, aby podatnik przyjął określone limity takich ubytków. Pozwoli mu to wykazać przed organem podatkowym, iż poniesione straty są nieuniknionym i uzasadnionym następstwem prowadzonej działalności. Limity powinny być ustalane przez podatnika na podstawie danych podmiotów działających w tej samej branży bo podatnik, który zamierza zaliczyć straty do kosztów uzyskania przychodów, powinien udowodnić, że są one normalnym następstwem prowadzonej działalności. Ponadto protokół strat powinien zawierać nie tylko spis zniszczonych towarów i odzwierciedlać statystyczne braki na koniec miesiąca, ale musi opisywać każde zdarzenie z osobna”.

 

Co istotne, kosztem uzyskania przychodów mogą być wyłącznie straty w wysokości rzeczywiście poniesionej przez podatnika. Aby ustalić wysokość straty, należy wziąć pod uwagę wartość towarów w cenie ich nabycia. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie daje bowiem możliwości szacunkowego określenia wysokości straty z zastosowaniem przyjętych przez podatnika norm i wskaźników. Określone przez podatnika limity służą wyłącznie jego wewnętrznym rozliczeniom, a także pozwalają na ustalenie średnich wielkości ubytków będących normalnym następstwem prowadzonej działalności.

 


Dodano: 15.06.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24