Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


VAT od paliwa

Z końcem czerwca przestają obowiązywać przepisy przejściowe, które nie pozwalają obecnie odliczać podatku VAT od zakupu paliw do aut osobowych. W związku z powyższym podatnicy będą mogli rozliczać faktury za korzystanie z tych pojazdów również w ewidencjach i deklaracjach sporządzanych dla celów podatku VAT.

Zgodnie z przepisami przejściowymi obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Do 30 czerwca 2015 r. jedyną metodą na odliczenie VAT od takich czynności było złożenie VAT-26 i zadeklarowanie, że pojazd wykorzystywany będzie wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Jednocześnie obowiązkowym było prowadzenie dodatkowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT.

Odliczenie VAT - zmiany od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. wskazane powyżej ograniczenie nie będzie już występowało. Oznacza to, że przy zakupach paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1.   samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

- dopuszczalne będzie odliczanie VAT (co do zasady 50% kwoty tego podatku) również w przypadku, gdy podatnik nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu i nie zadeklaruje pojazdu jako wykorzystywanego wyłącznie dla celów opodatkowanych.

 

 

Wyjaśnienie Ministerstwa 

Zdaniem Ministerstwa jeżeli zatem zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r. to bez względu na fakt, że faktura została wystawiona np. 4 lipca 2015 r. prawo do odliczenia podatku w omawianym przypadku nie będzie przysługiwało. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu opisanej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r., zatem prawo do odliczenia należy również oceniać według stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r. Moment wystawienia faktury nie ma znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia, otrzymanie faktury ma jedynie znaczenie dla momentu zrealizowania prawa do odliczenia.

 Dodatkowo należy pamiętać, że dostawa paliwa wykorzystywanego przez nabywcę do napędu ww. pojazdów nie może być zasadniczo uznana, w świetle przepisów o VAT, za dostawę towarów o charakterze ciągłym.

Ministerstwo Finansów przypomina też, że – tak jak w przypadku innych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi – warunkiem odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa jest zgodność tego zakupu ze stanem rzeczywistym, tzn. zasadniczo ilość zakupionego paliwa powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w przebiegu pojazdu „firmowego".

 


Dodano: 19.06.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24