Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Inwentaryzacja- ogólne wytyczne

W październiku rozpoczyna się przeprowadzanie inwentaryzacji rocznej. Należy pamiętać o terminach, w jakich należy przeprowadzić czynności inwentaryzacyjne i rozliczeniowe, a także określić, które ze składników majątku podlegają w danym roku inwentaryzacji.

Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli:

  • inwentaryzację składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, spisywanych pod datą 31 grudnia – rozpoczęto nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego (przed 1 października), a zakończono do 15 dnia następnego roku,

  • ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego w drodze spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.

    Przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Nie można rozpocząć spisu z natury w kolejnym roku.

Obowiązujące częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji:

 

 

  • zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - raz w ciągu dwóch lat,

  • nieruchomości zaliczone do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym (termin niewyjaśniony w UOR) innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - należy przeprowadzić raz w ciągu czterech lat.

  • zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki przeprowadza się raz w roku.

  • zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną również wystarczy spisać raz w roku.

 


Dodano: 24.09.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24