Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


LIMITY NA 2016 ROK

Kurs euro z 1 października 2015 roku, opublikowany w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego, pozwolił obliczyć limity podatkowe, które będą obowiązywać w 2016 r. Kurs ten wyniósł: 4,2437 zł.

LIMITY NA 2016 ROK

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy mogą wybrać w 2016 r. opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku 2015 uzyskali:

 • przychody z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 636 555 zł (równowartość 150 000 euro),

 • przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła 636 555 zł (równowartość 150 000 euro),

 • przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty 636 555 zł (równowartość 150 000 euro),

 • Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają w 2016 r. podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku 2015 – nie przekroczyły kwoty 106 092,50 zł (równowartość 25 000 euro).

 

 • Księgi rachunkowe w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2015 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro (por. art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zatem wymienione podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe od 1 stycznia 2016 r.  jeśli w 2015 r. ich przychody wyniosły co najmniej 5 092 440 zł (4,2437 zł/euro - średni kurs NBP na dzień 1 października 2015 r., który jest pierwszym dniem roboczym października w tym roku)

 

 • Jednostki mikro w 2016 r.

   

Warunkiem nabycia lub zachowania statusu jednostki mikro w 2016 r. w przypadku niektórych jednostek jest zmieszczenie się z przychodami netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w granicach miedzy 1 200 000 euro a 2 000 000 euro (art. 3 ust. 1a pkt. 3 uor).

Dotyczy to osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich. Zgodnie ze zmienionym w 2015 r. art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, do przeliczenia tych kwot po raz pierwszy należy zastosować kurs średni NBP z pierwszego dnia roboczego października (a nie jak było do tej pory z dnia 30 września).

W związku z tym, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie , będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe  przewidziane dla jednostek mikro za rok 2016 jeśli:

 • w roku 2015 przychody netto wyniosły nie mniej niż  5 092 440 zł ( 1 200 000 euro) i nie więcej niż 8 487 400 zł  (2 000 000 euro) – dotyczy jednostek które w 2016 r. będą kontynuowały działalność,

 • w roku 2016 przychody netto wyniosły nie mniej niż 5 092 440 zł ( 1 200 000 euro) i nie więcej niż 8 487 400 zł    (2 000 000 euro) – dotyczy jednostek które w 2016 r. rozpoczną działalność

 

 

 • Mały podatnik i jednorazowa amortyzacja w 2016 r.

   

Do jednorazowej amortyzacji podatkowej ma prawo podatnik który w roku podatkowym rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i tzw. mały podatnik.

Małym podatnikiem w 2016 r. będzie podatnik, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył w 2015 r. kwoty 5 092 000 zł. ( 1 200 000 euro)

Łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku 2016 nie może przekroczyć 212 000 zł ( 50 000 euro).

 


Dodano: 13.10.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24