Aktualności O nas Oferta Cennik Kontakt


Likwidacja obowiązkowej korekty kosztów podatkowych - od 2016 r. zmiany w PIT oraz CIT

Od 1 stycznia 2016 r. uchylone zostaną uciążliwe dla podatników przepisy dotyczące obowiązkowej korekty kosztów uzyskania przychodu. Zasady obowiązujące do końca 2015 r. w założeniach miały się przyczynić do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców, jednak w praktyce się nie sprawdziły.

 

 Od 2013 r. wprowadzono art. 24d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., oraz art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. Zgodnie z nimi podatnicy mają obowiązek zmniejszać koszty uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz nieuregulowane w określonych przepisami terminach kwoty. Poza względami fiskalnymi miało to przyczynić się do likwidacji zatorów płatniczych i zniechęcenia nabywców do naruszania oraz narzucania długich terminów płatności.

Okazało się jednak, że rozwiązanie to zamiast być pomocne dla podatników, stało się dla nich dużą uciążliwością. W trakcie prac ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej nowelizacja, która z początkiem 2016 r. uchyla omawiane przepisy, zauważono bowiem, żeregulacje te skomplikowały system rozliczeń i zwiększyły obciążenia administracyjne w firmach, w szczególności w małych, gdzie wdrożenie dodatkowych rozwiązań technicznych zwiększyło koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy, które w założeniu miały pomóc najmniejszym i najsłabszym podmiotom na rynku, de facto im zaszkodziły. Ponadto, ze względu na to, że zagraniczne przedsiębiorstwa mające siedzibę poza Polską nie mają obowiązku respektowania polskich przepisów dotyczących tzw. korekty kosztów, wprowadzane regulacje w istocie dotyczą tylko polskich przedsiębiorców (firm będących podatnikami podatku dochodowego w Polsce)".

Do powyższych zarzutów dodać można szereg innych wątpliwości. Przykładowo, te dotyczące konieczności stosowania art. 24d u.p.d.o.f. i art. 15b u.p.d.o.p. w przypadku zakupów na raty czy w przypadku tzw. leasingu finansowego, jak również sposobu ich stosowania przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych (należy bowiem przypomnieć, że przepisy te mają również zastosowanie w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów).

Wszystko to powodowało, że już od dłuższego czasu pojawiały się głosy o konieczności uchylenia art. 24d u.p.d.o.f. oraz art. 15b u.p.d.o.p. W efekcie, ustawodawca postanowił je usunąć.

 Obecnie jest tak, że  podatnicy mają obowiązek zmniejszać koszty uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz niezapłacone w określonych przepisami terminach kwoty.

Po zmianie od 1 stycznia 2016  podatnicy nie będą mieli obowiązku zmniejszać kosztów uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz niezapłacone w określonych przepisami terminach kwoty.

 Przykład

 Załóżmy, że w dniu 14 stycznia 2016 r. podatnik nabędzie towar, za który termin płatności upłynie 28 stycznia. Wydatek na nabycie tego towaru podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów stycznia 2016 r. Za nabyty towar podatnik nie zapłaci w terminie, ani w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności. W świetle obowiązujących do końca 2015 r. art. 24d u.p.d.o.f. oraz art. 15b u.p.d.o.p. oznacza to konieczność zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z dniem 28 lutego 2016 r. Jednak ze względu na uchylenie tych przepisów zmniejszenie takie nie będzie konieczne.

 

Uwaga na przepisy przejściowe

 

Dodać należy, że z przepisów przejściowych nowelizacji nie wynika, aby zmiana ta miała mieć zastosowanie tylko do kosztów uzyskania przychodów poniesionych od 1 stycznia 2016 r. Wyłączenie obowiązku korygowania kosztów zostanie zlikwidowane w stosunku do wszystkich kosztów, dla których od 1 stycznia 2016 r. upłyną terminy określone obecnie art. 24d u.p.d.o.f. oraz art. 15b u.p.d.o.p.

Z art. 5 ust. 2 nowelizacji wynika natomiast możliwość zwiększania kosztów uzyskania przychodów ze względu na uregulowanie kosztów, o które wcześniej zmniejszone zostały koszty uzyskania przychodów lub zwiększone zostały przychody. A zatem podatnicy, którzy do końca 2015 r. są zobowiązani do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (bądź zwiększenia przychodów) na podstawie art. 24d u.p.d.o.f. oraz art. 15b u.p.d.o.p. mimo uchylenia tych przepisów będą mieli możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów po uregulowaniu odpowiadających im zobowiązań.

Podkreślić przy tym należy, że uchylenie art. 15b u.p.d.o.p. nie działa wstecz. Oznacza to, że podatnicy, którzy do końca 2015 r. są obowiązani do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów nie zostaną z tego obowiązku z dniem 1 stycznia 2016 r. zwolnieni. A jeśli tego nie zrobią muszą się liczyć z negatywnymi konsekwencjami kontroli podatkowych i skarbowych w zakresie podatku dochodowego za lata 2013-2015 (lata, w których art. 24d u.p.d.o.f. i art. 15b u.p.d.o.p. obowiązywały).

 


Dodano: 04.12.2015


© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone | Biuro Rachunkowe BKC

Beata Chwiałkowska
ul. Czereśniowa 12
62-065 Grodzisk Wlkp

e-mail: bkc@op.pl
tel. 608 083 430
tel. 604 426 255

Biuro polecane przez iKsiegowosc24 Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24